Бүх төрлийн банкны аппликейшн ашиглан  Хаан банк болон Худалдаа хөгжлийн банкны данс руу төлбөрөө шилжүүлэн төлөх боломжтой. 

Зээлийн төлөлтийн мэдээлэл

download (2).png

100,000₮-5,000,000₮ хүртэл үнийн дүн бүхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан аваад төлбөрөө LendMN аппликейшнээр дамжуулан урьдчилгаагүй, хүүгүй, шимтгэлгүй 60 хоногийн хугацаанд 4 хуваан төлөх боломжтой.

Тавигдах шаардлага: 

  1. 18 нас хүрсэн

  2. Монгол улсын иргэн байх

download (13).png

Цахимаар зээлийн гэрээ байгуулан 100,000₮-өөс дээш үнийн дүнтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүү, шимтгэлгүй хуваан төлөх нөхцөлтэйгээр худалдан авах боломжтой.

download (17).png

    100’000₮-өөс дээш үнийн дүн бүхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан аваад төлбөрөө Pocket аппликейшнээр дамжуулан урьдчилгаагүй, хүүгүй, шимтгэлгүй 60 хоногийн хугацаанд хуваан төлөх боломжтой.

Тавигдах шаардлага: 

  1. 18 нас хүрсэн

  2. Монгол улсын иргэн байх

  3. Цалингийн эсхүл бизнесийн орлого нотлох боломжтой байх

  4. Нийгмийн даатгал төлсөн хугацаа болон хэмжээнээс хамааран зээлийн дүнг тогтооно.

 
 
 
 

download (1).png

    100’000₮-өөс дээш үнийн дүн бүхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан аваад төлбөрөө Storepay аппликейшнээр дамжуулан урьдчилгаагүй, хүүгүй, шимтгэлгүй 60 хоногийн хугацаанд  4 хуваан төлөх боломжтой.

Тавигдах шаардлага:

  1. 18 нас хүрсэн

  2. Монгол улсын иргэн байх

  3. Нийгмийн даатгал төлсөн хугацаа болон хэмжээнээс хамааран зээлийн дүнг тогтооно.