Яаралтай хүргэлтийн барааг бараа захиалснаас 2-3 цагийн дотор UB Cab-ын шуурхай хүргэлтээр хүргүүлнэ. /Гарах төлбөрийг захиалагч тал хариуцна/  

Захиалга баталгаажсанаас хойш 24 цагийн дотор таны бүтээгдэхүүн хүргэлтийн ажилтанаар хүргэгдэнэ. /70,000-с дээш үнийн дүнд хүргэлт үнэгүй. 70,000-с доош үнийн дүнд хүргэлт 5000₮

Амралтын өдрүүдэд /ням гараг, бүх нийтийн амралтын өдөр/ хийгдсэн захиалгын хүргэлтийг ажлын өдөр эхэлснээс хойш 24 цагийн дотор хүргэнэ.

Ажлын өдрийн 10 цагаас өмнө ДАНСААР төлөгдсөн захиалгыг тухайн өдрийн үдээс хойш хүргэнэ. Төлбөр тухайн өдрийн 10 цагаас хойш дансанд орсон болон 10 цагаас хойш хийгдсэн захиалгын дараа өдрийн хүргэлтээр гаргана.

Орон нутгийн хүргэлтийг унаанд тавьж өгөх ба тээврийн хэрэгслийн зардлыг хэрэглэгч өөрөө хүлээн авахдаа төлнө.

Вэб сайт 24 цаг ажиллах бөгөөд таны захиалгыг ажилтан утсаар баталгаажуулна.