Төлбөр буцаалт

  • Худалдан авагч худалдан авалтаа цуцалсан болон барааг буцаасан тохиолдолд тухайн барааны үнийг ажлын 4 хоногийн дотор худалдан авагчийн дансанд шилжүүлнэ.      
  • Худалдан авагч  бүтээгдэхүүн буцаах үед НӨАТ-ын 10%-ийг суутган төлбөрийг буцаан олгоно.
  • Худалдан авагч төлбөрөө баталгаажуулсны дараа худалдан авалтаа цуцалж буй тохиолдолд (бүтээгдэхүүн хүргэгдэж худалдан авагчид очоогүй байгаа) төлбөрийг 100% буцаан олгоно.

Бүтээгдэхүүн буцаалт

  • Бүтээгдэхүүн буцаах тохиолдолд сайтны бидэнтэй холбогдох хэсэг болон оператортой холбогдон хүсэлтээ өгөх боломжтой.
  • Бараа гэмтэлтэй  тохиолдолд   /үйлдвэрийн, тээвэрлэлтийн, хадгалалтын/ – Шинээр сольж өгөх болон төлбөрийг 100% буцаан олгоно.